Demontáž starých a montáž nových uzlov na vonkajších obtokoch VD Gabčíkovo. Práca pre zámočníka, pálenie autogénom atď., zváranie elektrickým oblukom. Objednávateľ Techno - Energo s.r.o.. 

VD Gabčíkovo_1 VD Gabčíkovo_10 VD Gabčíkovo_11 VD Gabčíkovo_4 VD Gabčíkovo_4
 
 
Popri toho boli vykonané aj výmena kotviacích šróbov pre tlakové uzávery.